Κάτοικοι της Καλιφόρνια

Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, η νομοθεσία της Καλιφόρνια απαιτεί να σας παρέχουμε ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινής χρήσης των "προσωπικών σας στοιχείων" (όπως ορίζεται στον νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια ("CCPA")) .

Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Σε όλη αυτή την Πολιτική Απορρήτου, συζητάμε λεπτομερώς τα συγκεκριμένα κομμάτια προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε από και σχετικά με τους χρήστες. Σύμφωνα με τον CCPA, απαιτείται επίσης να σας παρέχουμε τις «κατηγορίες» προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Οι κατηγορίες που συλλέγουμε είναι: αναγνωριστικά (όπως όνομα, διεύθυνση και διεύθυνση email). εμπορικές πληροφορίες (όπως οι αγορές της εφαρμογής σας από εμάς)· γενικές πληροφορίες γεωγραφικής τοποθεσίας (π.χ. η πόλη και η πολιτεία σας με βάση τη διεύθυνση IP ή την ακριβή τοποθεσία, με τη συγκατάθεσή σας)· και άλλες πληροφορίες που προσδιορίζουν ή μπορούν εύλογα να συσχετιστούν με εσάς.

Πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε από και για εσάς για τους ακόλουθους επαγγελματικούς και εμπορικούς σκοπούς (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία):

 • Οι επιχειρησιακοί σκοποί μας ή του παρόχου υπηρεσιών μας;
 • Έλεγχος των αλληλεπιδράσεων των καταναλωτών στον ιστότοπό μας,
 • Εντοπισμός, προστασία και δίωξη περιστατικών ασφαλείας και δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας,
 • Εντοπισμός σφαλμάτων και αναφορά σφαλμάτων;
 • Προσαρμογή περιεχομένου που εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας εμφανίζουμε στις Υπηρεσίες (π.χ. διαφημίσεις με βάση τα συμφραζόμενα);
 • Παροχή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης και συντήρησης λογαριασμού, της εξυπηρέτησης πελατών, της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, των αναλυτικών στοιχείων και της επικοινωνίας σχετικά με τις Υπηρεσίες.
 • Βελτίωση των υφιστάμενων Υπηρεσιών μας και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών (π.χ. διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή χαρακτηριστικών);
 • Άλλες χρήσεις για τις οποίες σας ειδοποιούμε.

Παραδείγματα αυτών των τύπων χρήσεων αναλύονται στην κύρια Πολιτική Απορρήτου μας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και μπορούμε να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε ("συγκεντρώνουμε") ή να αφαιρέσουμε κομμάτια πληροφοριών ("αποαναγνώριση") για να περιορίσουμε ή να αποτρέψουμε την αναγνώριση οποιασδήποτε συγκεκριμένης χρήστη ή συσκευή.

Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αποκαλύπτουμε για επαγγελματικούς σκοπούς

Όπως εξηγείται λεπτομερέστερα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, το MUSE μπορεί να αποκαλύψει τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών σχετικά με εσάς ή τη χρήση των υπηρεσιών μας για επιχειρηματικούς σκοπούς (όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία) ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία:

Αναγνωριστικά (όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email). εμπορικές πληροφορίες (όπως δεδομένα συναλλαγών), Διαδίκτυο ή άλλη δραστηριότητα δικτύου ή συσκευής (όπως ιστορικό περιήγησης ή χρήση εφαρμογών). πληροφορίες γεωγραφικής θέσης· βιομετρικές πληροφορίες· αισθητηριακές πληροφορίες (όπως ακουστικές ή οπτικές πληροφορίες). και άλλες πληροφορίες που προσδιορίζουν ή μπορούν εύλογα να συσχετιστούν με εσάς.

Πώληση προσωπικών πληροφοριών

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας ενδέχεται να εξαιρεθούν από την "πώληση" των προσωπικών τους στοιχείων. Ο νόμος της Καλιφόρνια ορίζει ευρέως την πώληση, έτσι ώστε να μπορεί να περιλαμβάνει τη δυνατότητα σε τρίτους να λαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες, όπως cookies, διεύθυνση IP ή/και συμπεριφορά περιήγησης για σκοπούς μάρκετινγκ και ανάλυσης της MUSE. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να έχουμε πουλήσει (όπως ορίζει η νομοθεσία της Καλιφόρνια) τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς τους τελευταίους 12 μήνες στους συνεργάτες μας για την ανάλυση και το μάρκετινγκ: Διαδίκτυο και δραστηριότητα δικτύου ή συσκευής.

Τα δικαιώματα απορρήτου σας στην Καλιφόρνια

Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα.Η νομοθεσία της Καλιφόρνια μπορεί να σας επιτρέψει να ζητήσετε από εμάς:

 • Σας παρέχουμε τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει ή αποκαλύψει για εσάς τους τελευταίους δώδεκα μήνες. τις κατηγορίες των πηγών αυτών των πληροφοριών· τον επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό για τη συλλογή ή την πώληση των προσωπικών σας πληροφοριών· και τις κατηγορίες τρίτων με τα οποία μοιραστήκαμε προσωπικές πληροφορίες
 • Παρέχετε πρόσβαση και/ή αντίγραφο ορισμένων πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.
 • Διαγράψτε ορισμένες πληροφορίες που έχουμε για εσάς.
 • Όπου ισχύει, εξαιρεθείτε από τυχόν πωλήσεις των προσωπικών σας στοιχείων.

Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά κίνητρα που σας προσφέρουμε (εάν υπάρχουν). Έχετε επίσης το δικαίωμα να μην υφίστανται διακρίσεις (όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία) για την άσκηση ορισμένων από τα δικαιώματά σας. Ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοια αιτήματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες σε εσάς και για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε ορισμένες πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, στείλτε μας email στη διεύθυνση hello@musemuse.love. Θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού εκπληρώσουμε το αίτημά σας. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστεί να δώσετε πληροφορίες για τον λογαριασμό σας ή μια φόρμα ταυτότητας.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να υποβάλει ένα αίτημα για λογαριασμό σας. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να μας παράσχετε γραπτή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, υπογεγραμμένο από εσάς, ώστε ο αντιπρόσωπος να ενεργεί για λογαριασμό σας. Θα πρέπει ακόμα να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας απευθείας μαζί μας.

.